Hồ sơ năng lực » Chi nhánh Miền Trung

1. Giới thiệu
2. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
3. Các dự án đã và đang thực hiện
4. Đối tác
5. Khách hàng
6. Các chứng nhận đã đạt được

Untitled Document

Giới Thiệu

1. Tên đơn vị

 • Tên tiếng Việt: Công ty CP Tập đoàn Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - chi nhánh Miền Trung
 • Tên tiếng Anh: PetroVietnam Energy Technological Group Corporation - Central Branch.
 • Tên viết tắt: PV EICMT

2. Thông tin liên lạc

 • Địa chỉ: 242 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: +84 (511) 3 540 111
 • Fax: +84 (511) 3 540 912
 • Emai:
 • Website: http://www.pveic.vn

3. Lĩnh vực hoạt động

 • Xây dựng nhà các loại.
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn.
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở).).
 • Sửa chữa các thiết bị.
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, hoàn thiện công trình xây dựng.
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Xây dựng công trình công ích
 • Dịch vụ giám định thương mại:
  • Giám định hàng hoá, vật tư, máy móc thiết bị xuất nhập khẩu.
  • Giám định các phương tiện vận tải, xếp dỡ.
  • Giám định tài sản kỹ thuật, chất lượng công trình.
  • Giám định hàng công nghiệp.
  • Giám định hàng hải và năng lượng.
  • Giám định dầu thô, xăng dầu, khí hoá lỏng, lường bồn, propylen, hoá phẩm, chất xúc tác.
  • Giám định, tính toán và phân bổ tổn thất
  • Giám định thương mại tài sản.
 • Tư vấn đầu tư quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán), tư vấn xây dựng
 • Cho thuê máy móc thiết bị
 • Bán buôn máy móc, thiết bị máy công nghiệp.
 • Dịch vụ môi giới việc làm, dạy nghề.
 • Lập dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm tra dự toán công trình. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 • Lắp đặt hệ thống điện. Bán buôn hoá chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (không hoạt động tại trụ sở).
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành môi trường.
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
 • Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác: tư vấn về môi trường.
 • Hoạt động thăm dò nguồn nước.
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở).
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
 • Hoại động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Môi giới thuê tàu biền.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: máy móc, thiết bị khác để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.
 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (không hoạt động tại trụ sở) .
 • Đóng tàu và cấu kiện nổi (không hoạt động tại trụ sở).
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt, xe taxi).
 • Sửa chữa thiết bị điện (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).