Giới thiệu » Tầm nhìn/Sứ mệnh/Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu cung cấp tới khách hàng trong lĩnh vực năng lượng, với chuyên môn, chất lượng dịch vụ và các giải pháp công nghệ sáng tạo trong cả nước cũng như trên toàn cầu.

SỨ MỆNH

Việc tuân thủ chính sách Chất lượng- Sức Khoẻ- An toàn- Môi trường là điều bắt buộc trong tất cả các dịch vụ của PV EIC. Các giải pháp sáng tạo và năng động cùng với việc trực tiếp tham gia quản lý của nhân viên PV EIC nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Hợp tác dài hạn, thân thiện với các đối tác có khả năng nhằm tạo ra các dịch vụ gia tăng giá trị cũng như các giải pháp tối ưu hoá phục vụ các khách hàng trong ngành Dầu khí.

Toàn thể nhân viên PV EIC tận tâm vì chương trình phát triển năng lượng của tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp - Giá trị cộng thêm - Hiệu quả - Đổi mới - Chi phí hợp lý.