GIỚI THIỆU VỀ PV EIC

Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV EIC), trước đây là Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC) được thành lập năm 2008, là công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PetroVietnam) quy tụ được một đội ngũ lớn chuyên gia có trình độ kỹ thuật cao và chuyên sâu trong ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác. Nhờ vào tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của họ, PV EIC đã thực hiện hoàn hảo những loại hình dịch vụ đặc thù liên quan đến giám sát và quản lý chất lượng dự án, các công tác giám định, kiểm định và thẩm định, bảo vệ giá trị tài sản của PetroVietnam tránh mọi rủi ro; đồng thời, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về Sức khoẻ, An toàn và Môi trường trong các hoạt động dầu khí ở tất cả các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn.... Xem chi tiết

TIN MỚI NHẤT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2015

31/12/2014 11:12

 Sáng ngày 25/12/2014 Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014,  triển khai kế hoạch năm 2015.


Chương trình hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XI)

17/09/2014 15:23

Chiều ngày 15/09/2014 Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) đã phối hợp với Ban TCHC tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI.


Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm của Tổng Công ty PV EIC

16/09/2014 15:54

Thực hiện nội dung thỏa ước lao động ký kết giữa Công đoàn Tổng công ty PV EIC và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PV EIC về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động tại Tổng công ty, ngày 12/09/2014 Tổng công ty PV EIC đã tổ chức chương trình khám sức khỏe tổng quát cho toàn bộ cán bộ, công nhân và viên chức của Tổng công ty.


Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

29/07/2014 12:26

Sáng ngày 14/07/2014 Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.


Công bố các quyết định v/v thay đổi Kế toán trưởng kiêm trưởng Ban tài chính kế toán

02/06/2014 16:17

Ngày 29/05/2014, tại Văn phòng Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam – CTCP ( PV EIC) đã diễn ra Lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PV EIC


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/03/2014 16:06

Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sau khi nhận được phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng Công ty PV EIC và tiến hành kiểm phiếu, Hội Đồng Quản Trị trân trọng gửi đến Quý cổ đông biên bản kiểm phiếu /BB-PVEIC ngày 17/03/2014 phản ánh kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng Công ty PV EIC đính kèm theo thông báo này


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

20/05/2013 15:22

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PV EIC trân trọng thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2013

Biên bản họp HĐQT v/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

Biên bản họp v/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LẦN 2

27/04/2013 11:22

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PV EIC trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần 2 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Từ 13h00 thứ Hai ngày 13/5/2013

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Tổng Công ty PV EIC. Lầu 8, Toà nhà PetroVietnam, 1 - 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM